Wolontariat


Stowarzyszenie e-Sochaczew.pl, korzystając z doświadczenia i wieloletniej współpracy ze środowiskiem lokalnych organizacji pozarządowych, wdroży w 2010 roku Internetową Bazę Danych Wolontariatu opartą o portal e-Sochaczew.pl, który będzie pełnił funkcję integratora obydwu stron. System pod nazwą Lokalna Baza Wolontariatu - będzie zatem rozwinięciem obecnie działających usług i rozszerzeniem funkcjonalności, które znajdują szerokie grono odbiorców. Na dzień dzisiejszy portal e-Sochaczew.pl skupia w sobie ponad 80 sochaczewskich instytucji, a miesięcznie odwiedza go ponad 90 tys. aktywnych społecznie użytkowników. Istnieją więc duże szanse na powodzenie całego przedsięwzięcia.Do tej pory nie istniała w Sochaczewie baza, która mogłaby skupiać w jednym miejscu oferty, oczekiwania i zapotrzebowania środowiska wolontariuszy oraz i instytucji opierających swoje funkcjonowanie na ich pomocy. Mamy nadzieję, iż ten innowacyjny projekt zyska zainteresowanie stron i, że wykorzystując możliwości i potencjał portalu e-Sochaczew.pl, wspólnymi siłami uda nam się go zrealizować. Bez wątpienia będzie to duży krok na przód także w kwestii jakże ważnego rozwoju lokalnego społeczeństwa informacyjnego. Poprzez dedykowaną witrynę następować będzie wymiana danych pomiędzy sochaczewskimi instytucjami publicznymi, korzystającymi na co dzień z pracy wolontariuszy, którzy będą tu zgłaszać swoje zapotrzebowania, a samymi wolontariuszami, których oferty pomocy - w zależności od ich charakteru - będą kierowane do odpowiedniej instytucji.


Zobacz:
  • wolontariat.e-Sochaczew.pl


  •