Stowarzyszenie


Stowarzyszenie Upowszechniania Nowych Technologii i Rozwoju Społeczności Lokalnych 'e-Sochaczew.pl' jest organizacją pozarządową o charakterze non profit, która w ciągu swojej ponad 10-letniej już działalności przeprowadziła na terenie Sochaczewa wiele projektów mających na celu rozwój demokracji lokalnej i budowę społeczeństwa obywatelskiego.
- Dostęp do jak największej ilości informacji przez jak największą ilość ludzi zawsze rodzi dobro w wymiarze społecznym i gospodarczym czy Don't be evil - staraj się nie czynić zła - hasła misyjne Google, od początku istnienia towarzyszą Stowarzyszeniu e-Sochaczew.pl. Staramy się udowadniać w swoim działaniu, iż Internet może pełnić służebną rolę w kreowaniu lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.

e-sochaczew.pl esochaczew.pl esochaczew
Cechy e-Sochaczew.pl:

Współpraca
Stowarzyszenie e-Sochaczew.pl, jako organizacja pozarządowa, zna uwarunkowania i problemy, jakie napotykają na swojej drodze podmioty trzeciego sektora. Od początku swojego istnienia staramy się wspierać NGO w realizacji swoich zadań, a także promocji wśród lokalnej społeczności. W tym celu udostępniamy wszystkim zainteresowanym bezpłatny system do budowy i zarządzania stronami internetowymi tzw. CMS e-Sochaczew.pl (Content Management System). Dzięki usłudze lokalne NGO-sy mogą informować o swoich dokonaniach i docierać do szerokiego grona odbiorców. Równolegle, od kilku lat organizujemy cyklicznie imprezy integrujące środowisko i promujące lokalne organizacje pozarządowe.

Internet
Myślisz globalnie, działasz lokalnie - hasło dziennika Polska oddaje istotę działania naszego Stowarzyszenia. Portal e-Sochaczew.pl, istniejący od 1999 roku, to przykład lokalnej platformy informacyjnej, która integruje środowisko Sochaczewa, stanowi pole wymiany informacji, dzielenia się doświadczeniami, a także dyskusji na ważne społeczne problemy. Internet, to dziś skuteczne narzędzie aktywizacji lokalnej społeczności, służy budowie prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego. Zaangażowanie, jakie wykazuje społeczność Sochaczewa w portalu jest na to dobrym przykładem.

Kultura
Kultura zajmuje w działalności e-Sochaczew.pl szczególne miejsce. Dominującą rolę odgrywają projekty muzyczne, których celem jest promocja kultury muzycznej i różnego rodzaju artystów. W ten sposób narodziła się m.in. idea koncertów ph. Niedziele Jazzowe czy imprez pt. Sochaczewskie Warsztaty Muzyczne, które corocznie inaugurują Dni Sochaczewa. Kultura w wydaniu e-Sochaczew.pl , to jednak nie tylko muzyka, to również inne dziedziny sztuki, jak choćby poezja i projekt Samurajowie Pióra, którego uczestnicy regularnie przekonują sochaczewian do japońskiego haiku. Dzięki akcji Malowanie on-line społeczność e-Sochaczew.pl miała również okazję uczestniczyć w nietypowym projekcie malarskim Malowanie on-line. Regularnie wspieramy również sochaczewski sport. Od kilku już lat organizujemy turniej koszykówki Trio Basket e-Sochaczew.pl Weekend, adresowany do młodych fanów koszykówki. Więcej na ten temat w zakładkach: Projekty oraz Muzyka.

Niezależność
Niezależność Stowarzyszenia jest możliwa dzięki prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, a konkretnie świadczonym usługom internetowym i reklamie w portalu. e-Sochaczew jest organizacją non profit, a to oznacza, że zyski z działalności gospodarczej przeznaczane są na realizację celów statutowych (patrz: zakładka Projekty) oraz utrzymanie części zespołu i biura. Stowarzyszenie nie jest dotowane, środki pozyskiwane z różnego rodzaju grantów publicznych przeznaczane są na realizację zadań i projektów celowych (np. utworzenie Bazy Wolontariatu z funduszy FIO, turniej koszykówki – dotacja Urzędu Miasta).