Nagrody i wyróżnienia


Działalność Stowarzyszenia spotyka się z szerokim odzewem i uznaniem także poza granicami regionu, czego efektem są liczne wyróżnienia. 18 stycznia 2007r. Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji oraz Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz Szkołą Główną Handlową w kategorii „Społeczeństwo informacyjne”, przyznał Stowarzyszeniu e-Sochaczew.pl prestiżową nagrodę new@poland. Patronat nad nagrodą objął prof. Michał Seweryński Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stowarzyszanie e-Sochaczew.pl otrzymało także wyróżnienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz jest laureatem w konkursie „Pro Publico Bono".
Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego 2011

Ideą Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego jest honorowanie niezwykłych osób, ich twórczych inicjatyw oraz osiągnięć przyczyniających się do rozwoju i promocji naszego regionu. Niezwykle miło nam poinformować, iż w zaszczytnym gronie instytucji i osób, które w 2011 roku zostały docenione przez Marszałka Adama Struzika za wkład w rozwój i promocję regionu mazowieckiego znalazło się także Stowarzyszenie e-Sochaczew.pl.

Zobacz więcej

Wyróżnienie dla e-Sochaczew.pl i tytuł Przyjaciela Wolontariatu w konkursie Ośmiu Wspaniałych

Miłym akcentem dla Stowarzyszenia e-Sochaczew.pl zakończyła się tegoroczna, piąta edycja Gali Ośmiu Wspaniałych – konkursu promującego ideę wolontariatu, organizowanego przez sochaczewskie samorządy oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Autorski projekt Stowarzyszenia - Wolontariat e-Sochaczew.pl – Lokalna Baza Wolontariuszy, z sukcesem realizowany od ubiegłego roku, przyniósł nam wyróżnienie i honorowy tytuł: Przyjaciela Wolontariatu. Dyplomy trafiły do rąk głównych twórców projektu - prezesa Stowarzyszenia, Marcina Ryńskiego oraz dyrektora biura – Łukasza Popowskiego.


Zobacz więcej


Wyróżnienie e-Sochaczew.pl w konkursie "e-warszawiacy, czyli Syrenka w sieci"

Konkurs „e-warszawiacy, czyli Syrenka w sieci” organizuje Warszawski Miesięcznik Ilustrowany „Stolica”. Tegoroczna edycja była już trzecim spotkaniem autorów najlepszych stron internetowych, blogów, fotoblogów oraz for o Warszawie i Mazowszu. W sobotę, 23 października gościliśmy w warszawskim Klubie Traffic, gdzie z rąk organizatorów konkursu „e-warszawiacy, czyli Syrenka w sieci”, odebraliśmy wyróżnienie w kategorii „Wirtualne sąsiedztwo”. Portal e-Sochaczew.pl i jego wkład w animowanie lokalnej społeczności doceniła niezależna, warszawska kapituła.


zobacz więcej


Nagroda Sochaczewski Dukat 2009

Kapituła powoływana przez starostę sochaczewskiego na podstawie złożonych wniosków. Ocenia ona towary, usługi i inicjatywy o wysokich walorach jakościowych, kojarzących się z terenem powiatu sochaczewskiego oraz doskonale promujących nasz region oraz Mazowsze. W tym roku do grona Dukatowców dołączyli kolejni laureaci. Podczas uroczystej Gali, która miała miejsce 21. lutego w gościnnych progach „Chabrowego Dworku” w Serokach wręczono „Sochaczewskie Dukaty”. O Sochaczewski Dukat tym razem ubiegały się nie tylko nowe na rynku produkty, ale także usługi, imprezy i inicjatywy społeczne wysokiej rangi, znane i uznane nie tylko na terenie powiatu sochaczewskiego.

zobacz więcej
Nagroda new@poland 2007 dla e-Sochaczew.pl

Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji oraz Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz Szkołą Główną Handlową przyznał pierwszy raz nagrodę new@poland . Patronat nad nagroda objął prof.Michał Seweryński Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na inicjatywę new@poland składają się nagroda new@poland oraz obserwatorium new@poland. Inicjatywa ma na celu rozpropagowanie rozwoju nowej gospodarki społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W kategorii „Społeczeństwo informacyjne” główną nagrodę otrzymało Stowarzyszenie „e-Sochaczew.pl”.


zobacz więcej
Wyróżnienie e-Sochaczew.pl przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej

23 września 2004 – w Galerii Porczyńskich przy Placu Bankowym odbył się jubileusz 15-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Jubileusz został połączony z wręczeniem po raz pierwszy Dorocznych Nagród Fundacji za wspieranie demokracji lokalnej oraz „Laurów Edukacji Samorządowej”. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Sochaczew był – jak żadne inne miasto w Polsce – reprezentowany na imprezie przez finalistów z każdej nagradzanej kategorii tj. Dorocznej Nagrody FRDL – p. Grażyna Czubacka oraz Stowarzyszenie e-Sochaczew.pl i Laur Edukacji Samorządowej – Urząd Miasta w Sochaczewie.

zobacz więcej
Dyplom dla e-Sochaczew.pl

Z okazji Dania Twórcy Kultury i Sportu oraz Dnia Pracownika Socjalnego Burmistrz Miasta Sochaczewa przyznał Stowarzyszeniu „e-Sochaczew.pl” wyróżnienie, za „aktywną promocję miasta Sochaczewa” oraz „wkład w budowanie kultury współżycia społeczności lokalnej”.
zobacz więcej