Uhonorowani 2011


Łukasz Popowski - Założyciel i prezes Stowarzyszenia na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek”. Od pięciu lat czynnie, również poprzez Internet, zaangażowany w budowę lepszej przyszłości dla sochaczewskiej warowni. Twórczo pracuje również na rzecz przywrócenia właściwej architektonicznej wartości historycznemu centrum Sochaczewa, ratuje lokalne zabytki. Dzięki jego zaangażowaniu już kilkakrotnie przeprowadzono badania archeologiczne na naszym wzgórzu zamkowym, które okazały się przełomowe dla historycznej wiedzy o wyglądzie całego założenia. Ostatnie z badań mogliśmy śledzić „na żywo” na naszym portalu, dzięki wiadomościom i zdjęciom przygotowanym przez naszzamek.esochaczew.pl
wizytówka w portalu
Rafał Milczarek
Założyciel Klubu Maratończyka „Aktywni”, doskonale znanego miłośnikom biegania. Wytrawny maratończyk i wielki miłośnik tej dziedziny sportu. Organizator, z ramienia „Aktywnych”, tak znanych imprez jak Sochaczewski Test Coopera. Zgodnie z nazwą Klubu, niezwykle aktywny w zaszczepianiu młodym mieszkańcom naszego powiatu sportowego bakcyla i chęci do zdrowego stylu życia. I aktywny w dzieleniu się swoją pasją, osiągnięciami sportowców, lokalnych biegaczy, działalnością swojej organizacji, na stronie www.aktywni.e-sochaczew.pl, która należy do jednego z najprężniej rozwijających się profili redakcyjnych naszego portalu.
Tomasz Chruśliński
Założyciel Fundacji Przeciwko Leukemii, pierwszej w Polsce wiarygodnej organizacji bezinteresownie pomagającej chorym na nowotwory krwi. Sam pokonał ostrą białaczkę szpikową dzięki dawcy. Od tamtej pory niezmordowany w niesieniu pomocy cierpiącym na tę chorobę oraz pracy na rzecz zwiększenia liczby dawców szpiku. Od wielu miesięcy systematycznie informuje mieszkańców Sochaczewa o tym, jak groźny jest nowotwór krwi ale przede wszystkim o tym, że każdy z nas może uratować życie choremu na białaczkę, zostając dawcą szpiku kostnego. Tomaszowi Chruślińskiemu i Fundacji Przeciwko Leukemii dziękujemy za wszystkie ważne artykuły na portalu www.e-sochaczew.pl.Marcin Prengowski - Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą. Organizacji, która za cel stawia sobie integrację lokalnego środowiska w poszanowaniu dla historii i natury regionu. Współautor takich projektów, jak „Czysta Bzura - warto poznać jej piękno i odkryć tajemnice” czy „Olenderskie cmentarze”, który za cel stawia sobie ocalenie od zapomnienia ostatnich śladów obecności kolonistów olenderskich w powiecie sochaczewskim. Dziś wraz z przyjaciółmi pracuje nad budową portalu „Bohaterowie Bitwy nad Bzurą”. Działalność Stowarzyszenia i Marcina Prengowskiego możemy dobrze poznać dzięki wielu interesującym wiadomościom i zdjęciom na www.nadbzura.e-sochaczew.pl.

wizytówka w portalu
Monika Radwańska - Komosa - Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie. Twórcza współorganizatorka konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, którego celem jest uhonorowanie najlepszych wolontariuszy w powiecie sochaczewskim. Pomysłodawczyni festynu „Urodziny u rodziny”. Jak sama mówi, działalność społeczna to jej pasja. Poprzez zaangażowanie w rozwój www.poik.e-sochaczew.pl oraz pracę na rzecz idei, którą mieści w sobie niedawno utworzona strona www.wolontariat.e-sochaczew.pl, Monika Radwańska-Komosa ma niezastąpiony udział w spełnianiu prospołecznej misji portalu i Stowarzyszenia e-sochaczew.pl.
wizytówka w portalu

Mariusz Cieśniewski - dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury. Kreatywny, z wyjątkowym talentem menedżerskim, od kilku lat zapewnia TOK-owi miejsce w ścisłej czołówce ośrodków kulturalnych w regionie. Osobiście zaangażowany w organizację tak znanych imprez, jak Teresińska Noc Czerwcowa, Powiatowe Dni Retoryki, Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Niesfornych, Teresiński Przegląd Twórczości Scenicznej czy Festiwal Piosenki z Duszą. Aktywność TOK-u znajduje odzwierciedlenie w wyglądzie i bogatej merytorycznej zawartości strony www.tok.-esochaczew.pl, a tym samym całego naszego portalu.
Łukasz Szewczyk - współzałożyciel Stowarzyszenia Kolektyw Twórczy Sochaczew i redaktor naczelny pisma „Kulturka”, śledzącego i współtworzącego sochaczewską kulturę niezależną. To czasopismo wyjątkowe. Skupia ludzi z różnych środowisk, o różnych poglądach, których wspólnym mianownikiem pozostaje pasja. Na kilkudziesięciu stronicach „Kulturki” mamy możliwość poznania regionalnych wydarzeń muzycznych, filmowych czy teatralnych, ale także lektury literackich osiągnięć lokalnych twórców, zobaczenia prac plastycznych, fotograficznych współautorów pisma. Wszyscy pracują bezinteresownie. I dzielą się tą pracą również za pośrednictwem Internetu, codziennie budując stronę www.kulturka.e-sochaczew.pl.
wizytówka w portalu