Wolontariat


Lokalna Baza Wolontariatu - pod taką nazwą, jeszcze w 2010 roku, ruszy platforma wymiany informacji, która będzie służyć środowisku wolontariuszy i organizacjom opierającym się na ich pomocy z terenu całego powiatu sochaczewskiego. Projekt Stowarzyszenia, którego celem jest zwiększenie efektywności lokalnego wolontariatu, zyskał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


Jak będzie działał system? Poprzez dedykowaną witrynę następować będzie wymiana danych pomiędzy sochaczewskimi instytucjami publicznymi, korzystającymi na co dzień z pracy wolontariuszy, którzy będą tu zgłaszać swoje zapotrzebowania, a samymi wolontariuszami, których oferty pomocy - w zależności od ich charakteru - będą kierowane do odpowiedniej instytucji. Mamy nadzieję, iż ten innowacyjny projekt zyska zainteresowanie stron i, że wykorzystując możliwości i potencjał portalu e-Sochaczew.pl, wspólnymi siłami uda nam się go zrealizować. Bez wątpienia będzie to duży krok na przód także w kwestii jakże ważnego rozwoju lokalnego społeczeństwa informacyjnego.Zobacz:
  • wolontariat.e-Sochaczew.pl
  •